รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๑

Release Date : 02-04-2024 11:06:37
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๑

     เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ นาวาเอก พลกิต  สาหร่าย รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.รัฐศักดิ์  รักชื่น ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๑ จำนวน ๑๕๔ คน ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการของหน่วยกองทัพเรือ ในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ได้มีพิธีการวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และฝึกทดสอบกำลังใจ โดดหอสูง ๓๔ ฟุต ณ แผนกการรบพิเศษ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร  ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

     การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๑ ประจำปีงบประมาณ ๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพเรือกับหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน อีกทั้งเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทะเล การมีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือพร้อมคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ ๒๑
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง