ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบไว้

Release Date : 02-04-2024 10:56:56
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบไว้

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ  จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบไว้ เมื่อประชาชนประสบเหตุใด จะต้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและเสียสละ ไม่ลังเลใจที่จะเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ให้พ้นจากอันตราย นับเป็นบุคคลที่ควรแก่การยกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่ง และให้กำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และครอบครัว ได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ง ๕ นาย

……………………………………………………

เมื่อ ๑๒ มีนาคม.๒๕๖๗ เวลา ๑๘๐๐ กำลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. จำนวน ๔ นาย ได้เข้าทำการช่วยเหลือ นายพยุงศักดิ์  ผลศร อายุ ๔๐ ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๒๘๗ หมู่ ๖  ตำบลสะตอน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี ประสบอุบัติเหตุขี่จักรยานยนต์ตกคลองน้ำ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน หน้าฐานปฏิบัติการที่ ๑ ร้อย.ทพ.นย.๕๒๓ฯ บ้านซับตารี หมู่ ๒ ตำบลทุ่งขนาน  อำเภอสอยดาว  จังหวัดจันทบุรี ในขั้นต้นผู้บาดเจ็บมีบาดแผล บริเวณใบหน้า และลำคอ จึงได้รีบเข้าทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำผู้บาดเจ็บขึ้นจากคลองน้ำ และติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่เพื่อนำตัวผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑. ร.อ.คมสัน  บริสุทธิ์ ตำแหน่ง นสพ.ตอนสรรพาวุธ มว.บริการ ร้อย.บก.และบริการ กรม รปภ.นย. และปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามในตำแหน่ง ผบ.ร้อย.ทพ.นย.๕๒๓ ชค.ทพ.นย.๒ ฉก.ทพ.นย.

๒. อส.ทพ.ชัยรัตน์  โนนชัย ตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.นย.๕๒๓ ชค.ทพ.นย.๒ ฉก.ทพ.นย.

๓. อส.ทพ.ธนบัตร  ภาษี ตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.นย.๕๒๓ ชค.ทพ.นย.๒ ฉก.ทพ.นย.

๔. อส.ทพ.พินิจ  ยางนอก ตำแหน่ง ประจำชุดปฏิบัติการ ร้อย.ทพ.นย.๕๒๓ ชค.ทพ.นย.๒ ฉก.ทพ.นย.

๕. พ.จ.อ.ศรชัยรัชช์  วิเศษพันธุ์ ตำแหน่ง ประจำ นย. และทำหน้าที่นายทหารสัญญาบัตรในตำแหน่ง รอง ผบ.มว.ลว.นบ.ที่ ๓ ร้อย.ลว.นบ.ที่ ๑ พัน.ลว.พล.นย. และช่วยปฏิบัติราชการ สนง.ผู้บังคับบัญชา บก.นย. (เพื่อพลาง) เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลาประมาณ ๒๓๐๐ พ.จ.อ.ศรชัยรัชซ์ วิเศษพันธุ์ เดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้าน DRUNKER เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากร้านตรงข้ามจึงรีบวิ่งเข้าทำการช่วยเหลือ Mr.Nigel Polland อายุ ๗๓ ปี ชาวอังกฤษ มีอาการหมดสตินอนอยู่กับพื้น และได้ตรวจชีพจร ปรากฏว่าไม่มีสัญญาณชีพจร และไม่หายใจ จึงทำการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) จนผู้ป่วยสามารถกลับมามีชีพจร และเข้ารับกรรักษา ใน โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา อำเภอศรีราชา  จังหวัดซลบุรี และเมื่อ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นางดวงจันทร์ สายสีแก้ว อายุ ๔๑ ปี ภรรยาของผู้ป่วยได้ขอเข้าพบและมอบกระเช้าของขวัญ เพื่อเป็นการขอบคุณ

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำลังพลในการประชุมหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่ประกอบคุณงามความดี ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุ และเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างทันท่วงที เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่มอบไว้
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง