ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมกำลังพลสำรองกองทัพเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และประสานงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกำลังพลสำรอง เพื่อความมั่นคงของกองทัพเรือ

Release Date : 29-03-2024 09:42:59
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมกำลังพลสำรองกองทัพเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และประสานงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกำลังพลสำรอง เพื่อความมั่นคงของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมกำลังพลสำรองกองทัพเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และประสานงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกำลังพลสำรอง เพื่อความมั่นคงของกองทัพเรือ และปรึกษาหารือแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ทางฝ่ายกำลังพลสำรองจะสามารถดำเนินการต่อไปในอนาคต ณ กองบัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะกรรมการชมรมกำลังพลสำรองกองทัพเรือ ในโอกาสเดินทางมาตรวจพื้นที่และประสานงานในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานกำลังพลสำรอง เพื่อความมั่นคงของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง