รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๔

Release Date : 28-02-2024 12:08:14
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๔

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือตรี วีระชัย  หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๔ วางพวงมาลา และรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์ และนายทหารนักเรียน หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ ๘๔
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง