หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วม ฝึกคอบร้าโกลด์ ในส่วนของโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ร่วมกับ ทหารนาวิกโยธินสหรัฐ

Release Date : 23-02-2024 08:45:16
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วม ฝึกคอบร้าโกลด์ ในส่วนของโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ร่วมกับ ทหารนาวิกโยธินสหรัฐ

เมื่อวันทที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วม ฝึกคอบร้าโกลด์ ในส่วนของโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ร่วมกับ ทหารนาวิกโยธินสหรัฐ ณ โรงเรียนบ้านประแกต ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จัดกำลังพลร่วม ฝึกคอบร้าโกลด์ ในส่วนของโครงการช่วยเหลือประชาชน (HCA) ร่วมกับ ทหารนาวิกโยธินสหรัฐ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง