ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธาน กรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

Release Date : 23-02-2024 08:40:25
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธาน กรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธาน กรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองเรือยุทธการ และ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เพื่อรับทราบแผนงานการดำเนินการในการพัฒนาและเป้าหมายการพัฒนาศูนย์สุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ให้เป็นมาตรฐาน รวมทั้งรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ โดยมี พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

……………………………………………………………

“ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ เป็นโครงการที่ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ ๓๖ ริเริ่มให้จัดตั้งขึ้นเพื่อนำสุนัขจรจัดในพื้นที่หน่วยทหารเรือมาอยู่ในความดูแล เพื่อแก้ปัญหาสุนัขจรจัดสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน ทั้งนี้กองทัพเรือได้ตั้งเป้าหมายดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นระยะเวลา ๗ ปี เพื่อช่วยเหลือสุนัขจรจัดอย่างมีเมตตาธรรม โดยมีการดูแลรักษาโรค การทำหมันเพื่อลดการขยายพันธุ์ และการฝึกสุนัขให้เชื่อฟังคำสั่ง และเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์จะเลี้ยงสุนัข สามารถขอรับสุนัขไปเลี้ยงดูต่อได้ ถือเป็นการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่กองทัพเรืออย่างยั่งยืน”

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ/ประธาน กรรมการบริหารจัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง