ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ในการนำคณะหลักสูตรวิชาวิทยาการทหารภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Release Date : 23-02-2024 08:31:32
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ในการนำคณะหลักสูตรวิชาวิทยาการทหารภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นาวาเอก ศุภชัยพื้นพรม รอง ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ในการนำคณะหลักสูตรวิชาวิทยาการทหารภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จำนวน ๒๕๓ คน เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ กองทัพเรือ โดยมี พันเอก เอกภพภาณุมาศตระกูล รอง ผอ.สคท.สปท. เป็นหัวหน้าคณะฯ

ในการนี้มีการบรรยายสรุปภารกิจของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองเรือยุทธการ และ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบภารกิจ และเป็นแนวทางในการศึกษา ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้แทน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ในการนำคณะหลักสูตรวิชาวิทยาการทหารภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง