พลเรือโท กำจร เจริญเกียรติ รองเสนาธิการ ทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน) และ คณะทำงานพิจารณาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ เยี่ยมชม ร้านค้าสมาคมภริยา ทหารเรือ(เรือนสักประดู่)

Release Date : 16-02-2024 09:26:09
พลเรือโท กำจร เจริญเกียรติ รองเสนาธิการ ทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน) และ คณะทำงานพิจารณาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ เยี่ยมชม ร้านค้าสมาคมภริยา ทหารเรือ(เรือนสักประดู่)

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๗ พลเรือโท กำจร เจริญเกียรติ รองเสนาธิการ ทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน) และ คณะทำงานพิจารณาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ เยี่ยมชม ร้านค้าสมาคมภริยา ทหารเรือ(เรือนสักประดู่) , ร้านค้าสมาคมภริยา ทหารเรือ(หาดเตยงาม) และ ร้าน Marine นวดไทย

โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณสาวิตรี ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ ชมรมภริยานาวิกโยธิน ผู้แทน ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และ คณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
พลเรือโท กำจร เจริญเกียรติ รองเสนาธิการ ทหารเรือ (สายงานกิจการพลเรือน) และ คณะทำงานพิจารณาการส่งเสริมอาชีพให้แก่ครอบครัวกำลังพล กองทัพเรือ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ เยี่ยมชม ร้านค้าสมาคมภริยา ทหารเรือ(เรือนสักประดู่)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง