ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗

Release Date : 15-02-2024 12:36:33
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗  พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและ กำลังใจในการฝึกกระโดด และ ต่อสายครั้งแรก จากอากาศยานจริง ณ สนามฝึก ทร. หมายเลข ๑๕ หาดยาว ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก หลักสูตรกระโดดร่มแบบกระตุกเอง นาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง