ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจในการฝึก หลักสูตร เบื้องต้นทั่วไปของทหาร พรรคเหล่า นาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๓ ประจำปี งป.๖๗

Release Date : 15-02-2024 12:24:36
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจในการฝึก หลักสูตร เบื้องต้นทั่วไปของทหาร พรรคเหล่า นาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๓ ประจำปี งป.๖๗

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗  พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจในการฝึก หลักสูตร เบื้องต้นทั่วไปของทหาร พรรคเหล่า นาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๓ ประจำปี งป.๖๗ ทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริง ณ สนาม ฝึกยิงปืน หมายเลข๑และ ฝึกภาคสนามบริเวณพื้นที่การฝึก บ้านทุ่งโปรง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ ฝ่ายอำนวยการ ตรวจเยี่ยมการฝึก เพื่อเป็นขวัญ และ กำลังใจในการฝึก หลักสูตร เบื้องต้นทั่วไปของทหาร พรรคเหล่า นาวิกโยธิน รุ่นปี ๒๕๖๖ ผลัดที่ ๓ ประจำปี งป.๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง