ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗

Release Date : 15-02-2024 10:19:53
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ พลตรี นิรุจ ดวงปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗ วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และเข้ารับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์นาวิกโยธิน โดยมี นาวาเอก พลกิต สาหร่าย รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินให้การต้อนรับ ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถานบันวิชาการป้องกันประเทศ พร้อมด้วยคณะข้าราชการและนักศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง