รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกองพันฝึกทหารนาวิกโยธิน สำหรับการฝึกเฉพาะหน้าที่ ( TTP ) ในการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๗

Release Date : 15-02-2024 09:57:01
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกองพันฝึกทหารนาวิกโยธิน สำหรับการฝึกเฉพาะหน้าที่ ( TTP ) ในการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเอก ธรรมนูญ วิถี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกองพันฝึกทหารนาวิกโยธิน สำหรับการฝึกเฉพาะหน้าที่ ( TTP ) ในการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมคณะ การฝึกเฉพาะหน้าที่ ( TTP ) ในการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๗ (ระดับ กองทัพเรือ) ให้การต้อนรับ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ในโอกาสมาตรวจเยี่ยมกองพันฝึกทหารนาวิกโยธิน สำหรับการฝึกเฉพาะหน้าที่ ( TTP ) ในการฝึกปฏิบัติการร่วม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ประจำปี ๒๕๖๗
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง