หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียน นางสาว ประครอง นาชัย มารดาของ พลทหาร จำลอง แสแก กำลังพลประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมกับสำรวจความคืบหน้างานซ่อมแซมทำรั้วกำแพงบ้าน ซ่อมทำห้องน้ำ ปูกระเบื้องห้องนอน มุงหลังคา และเทพื้น

Release Date : 15-02-2024 09:44:47
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียน นางสาว ประครอง นาชัย  มารดาของ พลทหาร จำลอง แสแก กำลังพลประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมกับสำรวจความคืบหน้างานซ่อมแซมทำรั้วกำแพงบ้าน ซ่อมทำห้องน้ำ ปูกระเบื้องห้องนอน มุงหลังคา และเทพื้น

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียน นางสาว ประครอง นาชัย  มารดาของ พลทหาร จำลอง แสแก กำลังพลประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมกับสำรวจความคืบหน้างานซ่อมแซมทำรั้วกำแพงบ้าน ซ่อมทำห้องน้ำ ปูกระเบื้องห้องนอน มุงหลังคา และเทพื้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ ๑๐% คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ๖๐ วัน ณ บ้านเลขที่ ๖๓/๑ หมู่ ๔  บ้านหนองงูเหลือม  ตำบลหนองตูม  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

รูปภาพที่เกียวข้อง
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เข้าเยี่ยมเยียน นางสาว ประครอง นาชัย  มารดาของ พลทหาร จำลอง แสแก กำลังพลประสบเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมกับสำรวจความคืบหน้างานซ่อมแซมทำรั้วกำแพงบ้าน ซ่อมทำห้องน้ำ ปูกระเบื้องห้องนอน มุงหลังคา และเทพื้น
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง