รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานวัดสัตหีบ (งานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋)

Release Date : 09-02-2024 09:23:51
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานวัดสัตหีบ (งานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋)

เมื่อวันที่ ๘ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือตรี อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานวัดสัตหีบ(งานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้ไปบูรณะเสนาสนะวัดสัตหีบ โดยมี นายภควัต  ขันธหิรัญ นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานในการเปิดงานฯ ณ วัดสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานวัดสัตหีบ (งานเทศกาลตรุษจีนและปิดทองหลวงพ่ออี๋)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง