รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี หญิง กรองทิพย์ ศิริไล ผอ.ศกท.พร. หน.สน.ทร. หญิง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

Release Date : 08-02-2024 15:28:09
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี หญิง กรองทิพย์ ศิริไล ผอ.ศกท.พร. หน.สน.ทร. หญิง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ

เมื่อวันที่ ๗ ก.พ.๖๗ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ

พลเรือตรี หญิง กรองทิพย์ ศิริไล ผอ.ศกท.พร. หน.สน.ทร. หญิง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สำหรับนำไปเป็นแนวทางปฎิบัติงานให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อกำลังพลหญิงของกองทัพเรือ ณ ห้องชลยุทธโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี หญิง กรองทิพย์ ศิริไล ผอ.ศกท.พร. หน.สน.ทร. หญิง และคณะฯ เข้าเยี่ยมคำนับ เพื่อขอรับทราบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง