ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก พื้นที่สัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 08-02-2024 10:19:48
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก พื้นที่สัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๖ - ๗ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือโท สมประสงค์  วิศลดิลกพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก พื้นที่สัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

โดยมี พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองประธานกรรมการบริหารการท่องเที่ยว หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  นาวาเอก พลกิต สาหร่าย กรรมการ และเลขานุการฯ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยม เพื่อชี้แจงให้หน่วยต่าง ๆ ที่มีแหล่งท่องเที่ยวได้รับทราบถึงนโยบายความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว และรับทราบความคืบหน้าในการขอเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือในพื้นที่ภาคตะวันออก  ดังนี้

   ๑.พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน หาดเตยงาม เกาะไก่เตี้ย ผาวชิราลงกรณ์

   ๒.อาคารฝึกอบรมผู้นำเยาวชน กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

   ๓.ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ

   ๔.โครงการอาชาบำบัดกองพันลาดตระเวนฯ

   ๕.ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า หาดขลอด กองพันรถสะเทินน้ำสะเทิน

 ณ พื้นที่ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพเรือ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ เป็นประธานในการรับฟังการบรรยายสรุปและตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ ภาคตะวันออก พื้นที่สัตหีบ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง