ประธานชมรมทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงาน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร

Release Date : 05-02-2024 14:24:29
ประธานชมรมทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงาน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พลเรือโท เสมา สุวรรณโชติ ประธานชมรมทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงาน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

พิธีประกอบด้วย

๑. พิธีทางศาสนา ณ อาคารศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

๒. พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน

รูปภาพที่เกียวข้อง
ประธานชมรมทหารผ่านศึก เป็นประธานในพิธี “เชิดชูเกียรติทหารกล้า ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗” เนื่องในวันทหารผ่านศึก โดยมี พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงาน ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง