รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานกรรมการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ

Release Date : 01-02-2024 14:36:33
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานกรรมการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ประธานกรรมการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ โดยมี นาวาเอก วรวิช หิรัญสุข ผู้บังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน/ผู้จัดการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประธานกรรมการศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ รับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ เพื่อรับทราบการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง