รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Tony Stern ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร และคณะนายทหารสหราชอาณาจักรณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 01-02-2024 11:18:16
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Tony Stern ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร และคณะนายทหารสหราชอาณาจักรณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ พลเรือตรี อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Tony Stern ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร และคณะนายทหารสหราชอาณาจักร ในโอกาสเข้าหารือด้านความร่วมมือทางทหาร ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก พันเอก Tony Stern ผู้ช่วยฑูตฝ่ายทหาร และคณะนายทหารสหราชอาณาจักรณ ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง