รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๕๘ ปี ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 01-02-2024 11:13:44
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๕๘ ปี ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค.๖๗ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๕๘ ปี โดยมี นาวาเอก สุวิทย์ เวียงเจริญ ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน ครบรอบ ๕๘ ปี ณ กรมทหารปืนใหญ่ กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง