ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นว่าที่ นาวาโท ลงมา และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องหาดเล็ก

Release Date : 31-01-2024 14:50:39
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นว่าที่ นาวาโท ลงมา และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องหาดเล็ก

เมื่อวันที่ ๓๐ ม.ค.๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นว่าที่ นาวาโท ลงมา และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อ.สัตหีบ ต.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมประกอบพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่ผู้ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นว่าที่ นาวาโท ลงมา และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนที่ได้รับการเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ณ ห้องหาดเล็ก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง