ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองพลนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๘๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนกองพลจันทบุรี ที่เป็นเสมือนอนุสาวรีย์ในดวงใจของทหารนาวิกโยธินตลอดมา

Release Date : 30-01-2024 11:37:23
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองพลนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๘๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนกองพลจันทบุรี ที่เป็นเสมือนอนุสาวรีย์ในดวงใจของทหารนาวิกโยธินตลอดมา

เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๖๗ พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองพลนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๘๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนกองพลจันทบุรี ที่เป็นเสมือนอนุสาวรีย์ในดวงใจของทหารนาวิกโยธินตลอดมา

ณ อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน กองพลจันทบุรี เขาเกลือ อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี

………………………………

กองพลจันทบุรี เป็นหน่วยย่อยของกองทัพบูรพา มีหน้าที่เป็นปีกขวาสุดของกองทัพบูรพา โจมตีข้าศึกทางไพลินเพื่อรุกเข้าหาเมืองพระตะบอง . กองพลจันทบุรี เมื่อเริ่มต้นสงครามประกอบไปด้วย ๒ กองพันทหารราบนาวิกโยธิน หนึ่งกองพันทหารม้า หนึ่งกองพันทหารม้าหนุน และ กองทหารสื่อสาร มี นายนาวาตรี ทองหล่อ ขำหิรัญ เป็นผู้บัญชาการกองพล

ในวาระแห่งการครบรอบ ๘๐ ปี วันกองพลจันทบุรี ที่เวียนมาบรรจบ ในวันที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ในวันนี้ ด้วยความรำลึกถึง ความเสียสละของวีรชนผู้กล้าหาญ ที่ได้ต่อสู้กับทหารฝรั่งเศสอย่างกล้าหาญ จนเป็นที่ประจักษ์ถึงความห้าวหาญของวีรชนกองพลจันทบุรีจากเหตุการณ์วีรกรรมสงครามอินโดจีนในครั้้งนั้น จะเห็นได้ว่าเพียงในห้วงเวลาหนึ่งวันกองพลจันทบุรีสามารถเข้ายึดพื้นที่ของข้าศึกไว้ได้ถึงสิบสองตำบลยุทธการกองพลจันทบุรีทหารนาวิกโยธินในฐานะกำลังหลักของกองพลจันทบุรีได้เสียสละเลือดเนื้อพลีชีพเพื่อชาติ ทั้งหมดจำนวน ๖ นาย และอาสาสมัครพลเรือน ได้เสียชีวิตอีกจำนวนหนึ่งด้วยความสำนึกในความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนกองพลจันทบุรี/ ที่เป็นเสมือนอนุสาวรีย์ในดวงใจของทหารนาวิกโยธินตลอดมา เพื่อน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญ และการเสียสละของวีรชน กองพลจันทบุรีเหล่านั้น หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดพิธีน้อมรำลึกวีรกรรมของนักรบผู้กล้า โดยได้รับเกียรติจาก พลเรือโท สมรภูมิ จันโท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และพิธีบำเพ็ญกุศล ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และ ชมรมนาวิกโยธิน ส่วนราชการ ร่วมวางพวงมาลาอีกด้วย

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันกองพลนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๘๓ เพื่อน้อมรำลึกถึงความกล้าหาญและความเสียสละของวีรชนกองพลจันทบุรี ที่เป็นเสมือนอนุสาวรีย์ในดวงใจของทหารนาวิกโยธินตลอดมา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง