เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ จาก พลโท ทนงศักดิ์ ตันนารัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อต้านการก่อการร้าย และคณะฯ

Release Date : 17-01-2024 10:08:07
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ จาก พลโท ทนงศักดิ์  ตันนารัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อต้านการก่อการร้าย และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี ปรีชา  รัตนสำเนียง เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ จาก พลโท ทนงศักดิ์  ตันนารัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อต้านการก่อการร้าย และคณะฯ ในการเข้าเยี่ยมคำนับ ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับ จาก พลโท ทนงศักดิ์  ตันนารัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการต่อต้านการก่อการร้าย และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง