รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๖ ปี

Release Date : 15-01-2024 10:16:35
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๖ ปี

เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๖ ปี โดยมี พลเรือตรี อิทธิพัทธ์  กวินเฟื่องฟูกุล ผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ ณ กิจการโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ ครบรอบ ๘๖ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง