ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะฯ เพื่อเข้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติ ของ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน คุณภาพการศึกษา ของ กองทัพเรือ

Release Date : 15-01-2024 10:12:34
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะฯ เพื่อเข้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติ ของ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน  คุณภาพการศึกษา ของ กองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ พลเรือตรี นิรัตน์ ทากุดเรือ ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือตรี อดิศักดิ์ แจงเล็ก รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะฯ เพื่อเข้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติ ของ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน  คุณภาพการศึกษา ของ กองทัพเรือ ณ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ และคณะฯ เพื่อเข้าแนะนำแนวทางการปฏิบัติ ของ โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการประกัน  คุณภาพการศึกษา ของ กองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง