รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมรับฟังการบรรยาย ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล ชนิดสำเร็จรูปและติดตั้งกึ่งถาวร จากเจ้าหน้าที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ ห้องประชุม บก.นย.๒

Release Date : 15-01-2024 10:06:38
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมรับฟังการบรรยาย ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล ชนิดสำเร็จรูปและติดตั้งกึ่งถาวร  จากเจ้าหน้าที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ ห้องประชุม บก.นย.๒

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ นาวาเอกพลกิต สาหร่าย รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมรับฟังการบรรยาย ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล ชนิดสำเร็จรูปและติดตั้งกึ่งถาวร  จากเจ้าหน้าที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ ห้องประชุม บก.นย.๒ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมรับฟังการบรรยาย ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล ชนิดสำเร็จรูปและติดตั้งกึ่งถาวร  จากเจ้าหน้าที่ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ณ ห้องประชุม บก.นย.๒
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง