รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 02-01-2024 11:12:26
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๓๑ ปี ณ กองบัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๒ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง