รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๑ ปี

Release Date : 27-12-2023 10:19:53
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๑ ปี

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี อภิชาติ  ทรัพย์ประเสริฐ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ครบรอบ ๗๑ ปี โดยมี นาวาเอก รัชภูมิ  อินม่วง รองผู้บัญชาการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ผู้แทน ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ ร่วมให้การต้อนรับ ณ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี