รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ น.อ.Hugh Winkel ผชท.ทร.สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗

Release Date : 27-12-2023 09:48:12
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ น.อ.Hugh Winkel ผชท.ทร.สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ น.อ.Hugh Winkel ผชท.ทร.สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคำนับเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๗  ณ ห้องชลยุทธโยธิน  ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี