ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป ในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

Release Date : 08-12-2023 12:43:19
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป ในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ พลเรือเอก ชาติชาย  ทองสะอาด ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป ในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมี พลเรือตรี วีระชัย  หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณน้ำผึ้ง  ขำสม ที่ปรึกษาฝ่ายหารายได้ ชมรมภริยานาวิกโยธิน ผู้แทน ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณลานหน้ากองบัญชาการกองเรือยุทธการ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๔๖ รูป ในกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวชิรราชธิดา ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง