รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗ ณ วัดเทพธารทอง

Release Date : 20-11-2023 13:40:54
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗  ณ วัดเทพธารทอง

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย ดร.ศิวัสสา จันโท ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของหน่วย พ่อค้าประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อสร้างศาลาการเปรียญ ณ วัดเทพธารทอง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น ๒,๖๗๕,๑๕๙ บาท (สองล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)

สำหรับการทอดผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในครั้งนี้ นอกจากผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยทหารของฝ่ายไทยแล้ว ยังมีประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของผู้บังคับหน่วยทหาร-ตำรวจ และประชาชนของทั้งสองประเทศในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตลอดแนวชายแดน ๒๕๐ กิโลเมตร เป็นอย่างดี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๗  ณ วัดเทพธารทอง
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง