รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ วัดทุ่งไก่ดัก

Release Date : 20-11-2023 13:32:20
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ วัดทุ่งไก่ดัก

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด พร้อมด้วย ดร.ศิวัสสา จันโท ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลของหน่วย พ่อค้าประชาชน และส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้บังคับหน่วยทหารและตำรวจ ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อสร้างเมรุ และศาลาการเปรียญ ณ วัดทุ่งไก่ดัก ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โดยมียอดเงินทำบุญรวมทั้งสิ้น ๑,๒๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน )

สำหรับการทอดผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดในครั้งนี้ นอกจากผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วยทหารแล้วยังมีประชาชนตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศเข้าร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่และประชาชนของทั้งสองประเทศในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ตลอดแนวชายแดน ๒๕๐ กิโลเมตร เป็นอย่างดี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ วัดทุ่งไก่ดัก
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง