รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะศาลแขวงชลบุรี เข้ารับฟังวีดีทัศน์บรรยายสรุปการจัดหน่วย ภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องชลยุทธโยธิน

Release Date : 17-11-2023 16:05:20
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะศาลแขวงชลบุรี เข้ารับฟังวีดีทัศน์บรรยายสรุปการจัดหน่วย ภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องชลยุทธโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะศาลแขวงชลบุรี เข้ารับฟังวีดีทัศน์บรรยายสรุปการจัดหน่วย ภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับคณะศาลแขวงชลบุรี เข้ารับฟังวีดีทัศน์บรรยายสรุปการจัดหน่วย ภารกิจของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ ห้องชลยุทธโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง