รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก กกล.นย. สหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโดแปซิฟิก เนื่องในโอกาส มาเข้าร่วมประชุม ฝ่ายอำนวย ระหว่าง นย.ไทย และ กกล.นย.สหรัฐฯ

Release Date : 16-11-2023 17:25:24
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก กกล.นย. สหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโดแปซิฟิก เนื่องในโอกาส มาเข้าร่วมประชุม ฝ่ายอำนวย ระหว่าง นย.ไทย และ กกล.นย.สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๖๖ พลเรือตรี วีระชัย หลีค้า รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก กกล.นย. สหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโดแปซิฟิก ( MARFORPAC) เนื่องในโอกาส มาเข้าร่วมประชุม ฝ่ายอำนวย ระหว่าง นย.ไทย และ กกล.นย.สหรัฐฯ พร้อมกันนี้ยังได้ เข้าสำรวจและประมาณการ สิ่งก่อสร้างและยุทโธปกรณ์ ที่จะให้การสนับสนุน แก่ นย.ไทย เพื่อใช้ในการฝึก ร่วม/ผสม ต่างๆ ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก กกล.นย. สหรัฐอเมริกาภาคพื้น อินโดแปซิฟิก เนื่องในโอกาส มาเข้าร่วมประชุม ฝ่ายอำนวย ระหว่าง นย.ไทย และ กกล.นย.สหรัฐฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง