รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

Release Date : 15-09-2023 16:31:47
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย.๖๖ พลเรือตรี สาโรจน์ บุญทับ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน ๗๓ นาย จากหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินและหน่วยงานของกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ ณ ห้องหาดเล็กอาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดการแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง