ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๗ และหลักสูตรหมู่รบ ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕ นาย

Release Date : 07-09-2023 10:53:17
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๗ และหลักสูตรหมู่รบ ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕ นาย

เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๖ พลเรือตรี ปรีชา รัตนสำเนียง ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๗๗ และหลักสูตรหมู่รบ ให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕ นาย และสมทบด้วยกำลังพลของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จำนวน ๔๐ นาย รวมทั้งสิ้น ๑๒๕ นาย ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

การฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินและหลักสูตรหมู่รบของนักเรียนนายเรือ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนายเรือได้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเสริมสร้างสมรรถนะทางร่างกาย พร้อมทั้งรับทราบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของกองทัพเรือที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการรบทางบก การปฏิบัติการยุทธ์สะเทินน้ำสะเทิน และเสริมสร้างภาวะผู้นำทางทหารให้กับนักเรียนนายเรือ