เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันเรือดำน้ำ ครบรอบ ๘๖ ปี โดยมี พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ

Release Date : 04-09-2023 16:05:39
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันเรือดำน้ำ ครบรอบ ๘๖ ปี โดยมี พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ

เมื่อวันที่ ๔ ก.ย.๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันเรือดำน้ำ ครบรอบ ๘๖ ปี โดยมี พลเรือตรี พงษ์ศักดิ์ สมบุญ ผู้บัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ให้การต้อนรับ ณ กองบัญชาการกองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๘๐ บริษัท มิตซูบิชี โชยีไกชา จำกัด แห่งเมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทคู่สัญญาการว่าจ้างต่อเรือดำน้ำจำนวน ๔ ลำ ให้กับกองทัพเรือ ได้สร้างเรือดำน้ำ ๒ ลำแรก เสร็จสมบูรณ์ ได้แก่ เรือหลวงมัจฉาณุ และเรือหลวงวิรุณ และได้ทำพิธีส่งมอบเรือดำน้ำทั้ง ๒ ลำ ให้แก่กองทัพเรือ นับว่าเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งในประวัติศาสตร์กองทัพเรือ ต่อมาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๔๘๑ บริษัท มิตซูบิชีฯ สร้างเรือดำน้ำอีก ๒ ลำ คือ เรือหลวงสินสมุทร และเรือหลวงพลายชุมพล เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเรือดำน้ำทั้ง ๔ ลำ ได้รับใช้ราชการในกองทัพเรือเป็นเวลากว่า ๑๔ ปีเต็ม กองทัพเรือได้กำหนดให้วันที่ ๔ กันยายน ของทุกปีเป็น “วันเรือดำน้ำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก อดีตทหารเรือ ที่เคยเป็นนักดำเรือดำน้ำ กลุ่มชมรมเรือดำน้ำ และนายทหารประจำการที่เคยศึกษาวิชาเรือดำน้ำยุคใหม่ได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้ร่วมทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับนักดำเรือดำน้ำไทยในอดีตที่ล่วงลับไปแล้ว