ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

Release Date : 04-09-2023 10:40:33
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ ๓ ก.ย.๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ในการนี้ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือในพื้นที่สัตหีบ พร้อมทั้งนายทหารชั้นผู้ใหญ่ร่วมในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

วัตถุประสงค์การฝึก เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนรู้ระหว่าง กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ในด้านการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษย์ธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ(HADR) และการปฏิบัติการทางเรือ รวมทั้งการฝึกปฏิบัติการทางยุทธวิธีของนาวิกโยธิน แบบหน่วยทหารขนาดเล็ก ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน กำหนดฝึก ระหว่าง ๑ - ๑๐ ก.ย.๖๖ พื้นที่การฝึก บริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทย สนามฝึกกองทัพเรือหมายเลข ๑๕ และค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดการฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ในการนี้ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ  ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง