รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชานาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกผสม BLUE STRIKE 2023

Release Date : 04-09-2023 10:25:22
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชานาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกผสม BLUE STRIKE 2023

เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก RAdm. Chen Weidong รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชานาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกผสม BLUE STRIKE 2023 ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ก.ย.๖๖ บริเวณพื้นที่อ่าวไทยและพื้นที่การฝึกของกองทัพเรือ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดจันทบุรี

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับการเยี่ยมคำนับจาก รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชานาวิกโยธิน สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาฝึกผสม BLUE STRIKE 2023
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง