รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันดังกล่าวฯ

Release Date : 31-08-2023 10:26:55
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันดังกล่าวฯ

เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท สุเทพ ปุจฉาการ รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ นาวาเอก ธีรนันท์ มาแดง รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันดังกล่าวฯ ณ ฝูงบิน ๒๐๓ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้างฉาง จังหวัดระยอง 

     สำหรับการแข่งขันกองทหารเกียรติยศของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ มีหน่วยกำลังรบของกองทัพเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน ๖ หน่วย ประกอบด้วย

     ๑. กองรักษาความปลอดภัยฐานทัพเรือสัตหีบ

     ๒. กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน

     ๓. กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ

     ๔. กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๒ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

     ๕. กองรักษาความปลอดภัย กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

     ๖. กองรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารเรือ

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานแข่งขันกองทหารเกียรติยศ ของกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๖๖ ในการนี้ รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในการแข่งขันดังกล่าวฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง