เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร การประชุมผู้นำกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium ๒๐๒๓

Release Date : 30-08-2023 08:59:51
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร การประชุมผู้นำกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium ๒๐๒๓

เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือโท ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร การประชุมผู้นำกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium ๒๐๒๓ (IONS 2023) ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมการฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบุคคลระดับสูง เพื่อเตรียมการประชุม IONS 2023 ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๔๐ นาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจร การประชุมผู้นำกองทัพเรือภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย Indian Ocean Naval Symposium ๒๐๒๓
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง