ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี สาธิต อู่วิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทน เจ้ากรมเสมียนตรา ในโอกาสเดินทางมาสังเกตการณ์ฝึกเตรียมความพร้อมของทหารอาสา (ทอส.)

Release Date : 28-08-2023 09:24:57
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี สาธิต อู่วิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทน เจ้ากรมเสมียนตรา ในโอกาสเดินทางมาสังเกตการณ์ฝึกเตรียมความพร้อมของทหารอาสา (ทอส.)

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี สาธิต อู่วิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทน เจ้ากรมเสมียนตรา ในโอกาสเดินทางมาสังเกตการณ์ฝึกเตรียมความพร้อมของทหารอาสา (ทอส.) โดยขอรับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี สาธิต อู่วิจิตร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทน เจ้ากรมเสมียนตรา ในโอกาสเดินทางมาสังเกตการณ์ฝึกเตรียมความพร้อมของทหารอาสา (ทอส.)
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง