ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเรือหลวงตาชัย เข้าประจำการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

Release Date : 22-08-2023 09:38:28
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเรือหลวงตาชัย เข้าประจำการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ

เมื่อ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเรือหลวงตาชัย เข้าประจำการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ ในการนี้ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยนาวิกโยธิน พร้อมด้วย คุณธนิกา สุคนธมัต ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คุณลักษณะเรือหลวงตาชัย

๑. ขนาดของเรือเป็นไปตามแบบเรือ Ramparts 3200 SD

    - หมายเลข ๘๕๙

    - วางกระดูกงู ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ ปล่อยลงน้ำ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

    - ความยาวตลอดลำ ๓๑.๕๐ เมตร

    - ความกว้าง ๑๒.๖๐ เมตร

    - ความลึกเรือ ๕.๔๐ เมตร

    - กินน้ำลึก ๔.๕๐ เมตร

๒.ความเร็วสูงสุดต่อเนื่อง ที่ระวางขับน้ำเต็มที่ ไม่น้อยกว่า ๑๒.๑ นอต โดยกำลังของเครื่องยนต์ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ของ MCR ระยะปฏิบัติการไกลสุด ๒,๕๐๐ ไมล์ ที่ ๗ นอต

๓.มีการจัดแบ่งห้องพักอาศัยของกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย

๔.มีสถานที่จัดเก็บเสบียงอาหาร และระบบน้ำจืดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๓ วัน โดยไม่ต้องรับการส่งกำลังบำรุง

๕.ระยะปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว ๘ นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่

ขีดความสามารถปฏิบัติการรบ

๑.สามารถเข้าดึงและดันเรือขนาดใหญ่ของกองทัพเรือ และรวมไปถึงเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ได้อย่างคล่องตัวปลอดภัย และสามารถเคลื่อนที่ไปทางข้างได้ โดยมีขีดความสามารถทางการลากจูง และเรือมีกำลังดึง ไม่น้อยกว่า ๕๕ เมตริกตัน

๒.สามารถปฏิบัติงานในท่าเรือ และชายฝั่งได้ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยเรือมีความคงทนทะเลได้ถึงสภาวะทะเลระดับ ๓

๓.สามารถดับเพลิงไหม้ในเรือ ทั้งในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตลอดชายฝั่งได้

๔.สามารถขจัดคราบน้ำมันในทะเลบริเวณท่าเรือและบริษัทได้

๕.สามารถสนับสนุนภารกิจอื่นๆ ด้วยความสามารถที่มีอยู่ได้ หากมีความจำเป็น เช่น การลากเป้าในการฝึกยิงอาวุธ

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานรับมอบเรือหลวงตาชัย เข้าประจำการ กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ กองเรือยุทธการ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง