ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี ธีร์ แก้วแดง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ

Release Date : 18-08-2023 15:04:20
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี ธีร์ แก้วแดง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ

เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี อาภากร บุญยิ่ง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี ธีร์ แก้วแดง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ในโอกาสเดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินพร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลตรี ธีร์ แก้วแดง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง