ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๖

Release Date : 18-08-2023 09:58:10
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๖๙๖ ทุน แบ่งเป็นประเภททุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน ๕๖๑ ทุน และ ทุนเรียนดี จำนวน ๑๓๕ ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๐,๕๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ณ หอประชุมนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด ประจำปี ๒๕๖๖
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง