เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ตามโครงการสนับสนุน แก้ไข ฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

Release Date : 18-08-2023 09:46:15
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ตามโครงการสนับสนุน แก้ไข ฟื้นฟู  เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี อุทัย ยังวิลัย เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ตามโครงการสนับสนุน แก้ไข ฟื้นฟู  เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๙ คน โดยมี นายสุพัฒน์ พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ ณ  กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ  อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายพักแรม ตามโครงการสนับสนุน แก้ไข ฟื้นฟู  เด็ก เยาวชนและครอบครัว “กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน” ของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง