ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรางวัลรองชนะเลิศ ระดับกรมและระดับกองพัน การแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับกองทัพเรือ

Release Date : 11-08-2023 09:16:27
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรางวัลรองชนะเลิศ ระดับกรมและระดับกองพัน การแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับกองทัพเรือ

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรางวัลรองชนะเลิศ ระดับกรมและระดับกองพัน การแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับกองทัพเรือ จาก นาวาเอก นฤมิต ศุขสมิติ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับการกรม HOP หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับมอบรางวัลรองชนะเลิศ ระดับกรมและระดับกองพัน การแข่งขันการฝึกทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับกองทัพเรือ
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง