ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครอบรอบ ๓๔ ปี

Release Date : 11-08-2023 09:03:22
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครอบรอบ ๓๔ ปี

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครอบรอบ ๓๔ ปี โดยมี นาวาเอก สุบรร ดีนอก ผู้บังคับการกรมสนับสนุน ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ประวัติหน่วย

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๒๑ ได้มีการจัดตั้ง "กรมสนับสนุนการช่วยรบ กรมนาวิกโยธิน" (กรม สนช.นย.) โดยมีภารกิจสนับสนุนการช่วยรบและการบริการทั่วไปให้แก่ กรมนาวิกโยธิน ทั้งนี้มีการรวมหน่วยงานที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น เช่น จัดตั้งกองพันทหารขนส่งขึ้น จัดตั้งกองร้อยซ่อมบำรุง ดำเนินการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ในทุกสาย จัดตั้งกองร้อยส่งกำลัง ดำเนินการในการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ทุกประเภท ขยายกองร้อยพยาบาลเป็นกองพันพยาบาล จัดตั้งกองร้อยสนับสนุนการยกพลขึ้นบก สนับสนุนทางการช่วยรบให้กับกำลังรบยกพลขึ้นบก กระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้มีการแปรสภาพหน่วยเป็น "กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน" (กรม สน.พล.นย.) นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

คำขวัญ " กลยุทธ กลศึก ลึกล้ำ ปานใด หากขาดปัจจัย ไร้ฤทธิ์ "

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครอบรอบ ๓๔ ปี
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง