รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 11-08-2023 08:25:28
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ พลเรือตรี สมรภูมิ จันโท รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยมี นาวาโท เอกภพ ตลอดไธสง ผู้บังคับการกองพันทหารช่าง ให้การต้อนรับ ณ กองบังคับการกองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

ประวัติหน่วย

- จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ เป็นหน่วยระดับกองร้อยขึ้นตรงต่อกรมนาวิกโยธิน พร้อมกับการสถาปนากรมนาวิกโยธิน

- ปี พ.ศ.๒๕๐๕ กองร้อยทหารช่างได้โอนการบังคับบัญชา ไปขึ้นตรงต่อกองพันกองบังคับการ กรมผสมนาวิกโยธิน

- ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับการปรับหน่วยเป็น ระดับกอง ขึ้นตรงต่อ กรมนาวิกโยธิน ใช้ชื่อหน่วยว่า “กองทหารช่างกรมนาวิกโยธิน” และได้รับ พระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันพฤหัสดีที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๓

- ปี พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับการขยายหน่วยเป็น กองพันทหารช่าง ขึ้นตรงต่อ กองพลนาวิกโยธิน

วิสัยทัศน์ กองพันทหารช่างจะเป็นหน่วยสนับสนุนการรบด้านการทหารช่างชั้นนำ และทันสมัยของ กองพลนาวิกโยธิน และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการสนับสนุนการรบ และการปฏิบัติทางการทหารอื่น ๆ ที่มิใช่สงคราม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

คำขวัญ“ ผู้สร้างทางเดิน เผชิญศึก ”

รูปภาพที่เกียวข้อง
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง