ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ในวาระอำลาชีวิตการรับราชการ ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

Release Date : 10-08-2023 09:45:11
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ในวาระอำลาชีวิตการรับราชการ ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน

ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ ส.ค. ๖๖ พลเรือโท เผดิมชัย สุคนธมัต ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่และกองฝ่ายอำนวยการฯเยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ในวาระอำลาชีวิตการรับราชการ ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ และ หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ โดยมี นาวาเอก พงษ์ศักดิ์ ทองไสย ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ /ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยที่ผ่านมา พร้อมทั้งนำตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนกำลังพลเพื่อเตรียมผลัดเปลี่ยนหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๖๖ ณ สถานีฝึกการช่วยชีวิตทางยุทธวิธีและจิตเวชทางทหาร ณ ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เยี่ยมอำลาหน่วยในพื้นที่ภาคใต้ ในวาระอำลาชีวิตการรับราชการ ประกอบด้วย กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง